XV Moscow championship


Place: Moscow, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1997-11-08 - 1997-12-13

See Games (28)

See Photos (1)

Players: Oleg Fedorkin, Sergey Filippov, Viktor Golosov, Dmitry Kiverin, Mikhail Kozhin, Dmitry Krasnonosov, Pavel Makarov, Sergey Maslyaev, Alexander Mikhailov, Konstantin Nikonov, Alexander Piskaryov, Vyacheslav Potapov, Karen Sirategyan, Sergey Smirnov, Yuriy Taiblin, Yuriy Tarannikov

Information:

1. Yuriy Tarannikov - 10,5 points;
2. Oleg Fedorkin - 9,5 points;
3. Alexander Mikhailov - 9,5 points;


Return to Tournaments