Leningrad - Moscow match


Place: Saint Petersburg, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1986-01-30 - 1986-02-02

See Games (86)

Players:

ISR Israel: Leonid Gluhovsky
RUS Russian Renju Association: Nikolay Alexandrov, Gennady Beloutov, Mikhail Biryukov, Vladimir Ermakov, Alexander Ivanov, Dmitry Kiverin, Alexander Kolomeitsev, Kirill Kulikov, Alexander Milevsky, Kirill Moiseyev, Konstantin Nikonov, Alexander Ozhinsky, Sergey Perepljotchikov, Pavel Salnikov, Sergey Smirnov, Andrey Sokolsky, Dmitry Terekhov, Sergey Usov, Alexander Vishnjakov

Information:

Moscow - 58,8 points
Leningrad - 41,5 points

Moscow team:
1. Mikhail Biryukov - 10 points
2. Konstantin Nikonov - 8 points
3. Alexander Milevsky - 6,5 points
4. Nikolay Alexandrov - 6 points
5. Andrey Sokolsky - 6 points
6. Sergey Perepljotchikov - 5,5 points
7. Leonid Gluhovsky - 5,5 points
8. Sergey Smirnov - 5,5 points
9. Vladimir Ermakov - 4 points
10. Dmitry Kiverin - 1,5 points

Leningrad team:

1. Alexander Kolomeitsev - 8 points
2. Dmitry Terekhov - 7 points
3. Kirill Kulikov - 6 points
4. Kirill Moiseyev - 4,5 points
5-6. Gennady Beloutov - 3 points
5-6. Alexander Ivanov - 3 points
7. Pavel Salnikov - 3 points
8. Alexander Vishnjakov - 2,5 points
9. Sergey Usov - 2,5 points
10. Alexander Ozhinsky - 2 points.


Return to Tournaments