Kise Katsumi - Yasumoto Yoshinobu


49 Meijinsen Qualification Kansai area 1st round
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi i1 + -
JPN Kise Katsumi Win 19min
JPN Yasumoto Yoshinobu Loss 10min
Published by Iio Yoshihiro at 2011-05-17 08:54:17

Return to the tournament

Return to Games