V Moscow championship


Place: Moscow, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1984-11-01 - 1984-12-25

See Games (66)

Players: Nikolay Alexandrov, Dmitriy Azov, Mikhail Biryukov, Evgeniy Bobkov, Sergey Chernov, Vladimir Ermakov, Alexander Karpenko, Alexander Mikhailov, Konstantin Nikonov, Igor Sinyov, Sergey Smitskikh, Evgeny Zabrodin


Return to Tournaments