Olga Kocheshkova - Yevgenia Kareyeva


Nizhny Novgorod Open
R Rule O Swap Alter
4 RIF d11 -
RUS Olga Kocheshkova Loss
RUS Yevgenia Kareyeva Win
Published by Alexey Skuridin at 2014-12-09 18:47:20

Return to the tournament

Return to Games