Li Yi - Huang Qiongying


7th Zhejiang Open Tournament
R Rule O Swap Alter
B4 RIF i5 - i7
CHN Li Yi Win
CHN Huang Qiongying Loss
Published by Bengt Asplund at 2011-01-05 19:39:24
R Black Result White
A1 CHN Zhuo Miaojun 1 : 0 CHN He Qifa
A1 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Wu Di
A1 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A1 HKG Huang Jin-xian 0 : 1 CHN Mei Fan
A1 CHN Ai Xianping 0 : 1 CHN Chen Jing
A2 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Xie Weixiang
A2 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A2 CHN Zhuo Miaojun 1 : 0 CHN Wu Di
A2 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Mei Fan
A2 HKG Huang Jin-xian 0 : 1 CHN Ai Xianping
A3 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Xie Weixiang
A3 CHN Xue Wenxi 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
A3 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A3 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
A3 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Wu Di
A4 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Xie Weixiang
A4 CHN Zhuo Miaojun 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A4 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Mei Fan
A4 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
A4 HKG Huang Jin-xian 0 : 1 CHN Chen Jing
A5 HKG Huang Jin-xian 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
A5 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
A5 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Xie Weixiang
A5 CHN Ai Xianping 0 : 1 CHN Xue Wenxi
A5 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN He Qifa
A6 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
A6 CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Mei Fan
A6 CHN He Qifa 1 : 0 HKG Huang Jin-xian
A6 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN Xie Weixiang
A6 CHN Chen Jing 0 : 1 CHN Wu Di
A7 CHN Zhuo Miaojun 1 : 0 CHN Xie Weixiang
A7 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Ai Xianping
A7 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Xue Wenxi
A7 HKG Huang Jin-xian 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
A7 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Dai Xiaohan
A8 CHN Zhuo Miaojun 0 : 1 CHN Chen Jing
A8 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Wu Di
A8 CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Xie Weixiang
A8 HKG Huang Jin-xian 0 : 1 CHN Xue Wenxi
A8 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN Dai Xiaohan
A9 CHN Dai Xiaohan 1 : 0 CHN Wu Di
A9 CHN Xue Wenxi 0 : 1 CHN He Qifa
A9 HKG Huang Jin-xian 1 : 0 CHN Zhuo Miaojun
A9 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Xie Weixiang
A9 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Mei Fan
B MAC Wai Chan Keong 1 : 0 CHN Qi Guan
B CHN Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
B CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Qi Guan
B CHN He Qiqiang 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
B CHN Wang Yelin 0.5 : 0.5 CHN Zhu Jianfeng
B1 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Cai Zhengang
B2 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Cao Hong
B3 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Huang Jun
B4 CHN Li Yi 1 : 0 CHN Huang Qiongying
B5 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 CHN Li Yi
B6 CHN Jiang Qiwen 0 : 1 CHN Li Yi
B7 CHN Li Yi 0.5 : 0.5 MAC Wai Chan Keong
B8 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Li Yi
B9 CHN Li Lei 1 : 0 CHN Li Yi

Return to the tournament

Return to Games