Chiu Han-Kuang - Chen Yi-Chung


1st Taipei Yamaguchi Rule National Tournament
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d5 - 6,9,21
TPE Chiu Han-Kuang Win 10min
TPE Chen Yi-Chung Loss 16min
Published by Lin Huang-Yu at 2010-07-29 07:33:59
R Black Result White
1 TPE Chen Chen-Kuo 0 : 1 TPE Kuo Tsao-Hsiang
1 TPE Chiang Ping-Hung 0 : 1 TPE Chen Wei-Han
1 TPE Chen Kuo-Hui 0 : 1 TPE Lin Ting-Wei
1 TPE Cheng Yu-Han 0 : 1 TPE Yang Yu-Hsiung
1 TPE Chiang Yuan-Tai 1 : 0 TPE Lin Sung-En
1 TPE Chiu Han-Kuang 1 : 0 TPE Chen Yu-Chen
1 TPE Cheng Chun-Chieh 1 : 0 TPE Yang Hsiao-Yu
1 TPE Hsieh Jung-Kuo 0 : 1 TPE Chen Ko-Han
1 TPE Sung Pei-Jung 0 : 1 TPE Yu Tien-Lung
1 TPE Chen Yi-Chung 0 : 1 TPE Yang Kai-Ting
2 TPE Kuo Tsao-Hsiang 0 : 1 TPE Chen Wei-Han
2 TPE Lin Ting-Wei 0 : 1 TPE Yang Yu-Hsiung
2 TPE Chiang Yuan-Tai 1 : 0 TPE Chiu Han-Kuang
2 TPE Cheng Chun-Chieh 0 : 1 TPE Chen Ko-Han
2 TPE Yang Kai-Ting 1 : 0 TPE Yu Tien-Lung
2 TPE Chen Yu-Chen 1 : 0 TPE Chen Chen-Kuo
2 TPE Yang Hsiao-Yu 0 : 1 TPE Chiang Ping-Hung
2 TPE Cheng Yu-Han 1 : 0 TPE Hsieh Jung-Kuo
2 TPE Sung Pei-Jung 0 : 1 TPE Chen Kuo-Hui
2 TPE Lin Sung-En 0 : 1 TPE Chen Yi-Chung
3 TPE Chen Wei-Han 1 : 0 TPE Yang Yu-Hsiung
3 TPE Yang Kai-Ting 1 : 0 TPE Chiang Yuan-Tai
3 TPE Lin Ting-Wei 0 : 1 TPE Chen Ko-Han
3 TPE Chiu Han-Kuang 1 : 0 TPE Chen Yi-Chung
3 TPE Cheng Yu-Han 0 : 1 TPE Yu Tien-Lung
3 TPE Kuo Tsao-Hsiang 0 : 1 TPE Chiang Ping-Hung
3 TPE Cheng Chun-Chieh 1 : 0 TPE Chen Kuo-Hui
3 TPE Lin Sung-En 0 : 1 TPE Yang Hsiao-Yu
3 TPE Chen Chen-Kuo 0.5 : 0.5 TPE Sung Pei-Jung
4 TPE Chen Ko-Han 1 : 0 TPE Chen Wei-Han
4 TPE Yang Kai-Ting 0 : 1 TPE Chiang Ping-Hung
4 TPE Chiu Han-Kuang 0 : 1 TPE Yang Yu-Hsiung
4 TPE Kuo Tsao-Hsiang 0 : 1 TPE Chiang Yuan-Tai
4 TPE Cheng Chun-Chieh 0 : 1 TPE Yu Tien-Lung
4 TPE Chen Yu-Chen 0 : 1 TPE Lin Ting-Wei
4 TPE Sung Pei-Jung 1 : 0 TPE Cheng Yu-Han
4 TPE Hsieh Jung-Kuo 1 : 0 TPE Chen Yi-Chung
4 TPE Yang Hsiao-Yu 0 : 1 TPE Chen Kuo-Hui
4 TPE Lin Sung-En 0 : 1 TPE Chen Chen-Kuo
5 TPE Chen Ko-Han 1 : 0 TPE Yang Kai-Ting
5 TPE Chen Wei-Han 1 : 0 TPE Yu Tien-Lung
5 TPE Chiang Ping-Hung 0 : 1 TPE Chiang Yuan-Tai
5 TPE Cheng Chun-Chieh 0 : 1 TPE Yang Yu-Hsiung
5 TPE Sung Pei-Jung 0 : 1 TPE Lin Ting-Wei
5 TPE Hsieh Jung-Kuo 0 : 1 TPE Chiu Han-Kuang
5 TPE Chen Kuo-Hui 0 : 1 TPE Chen Chen-Kuo
5 TPE Chen Yu-Chen 0 : 1 TPE Kuo Tsao-Hsiang
5 TPE Cheng Yu-Han 1 : 0 TPE Lin Sung-En
5 TPE Yang Hsiao-Yu 1 : 0 TPE Chen Yi-Chung

Return to the tournament

Return to Games