Hirono Masakazu - Miura Hitoshi


2nd Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi i1 + -
JPN Hirono Masakazu Win 7min
JPN Miura Hitoshi Loss 3min
Published by Iio Yoshihiro at 2010-09-14 10:59:46

Return to the tournament

Return to Games