Chang Yi-Feng - Yu Tian-Lung


Taipei World Championship Qualification Tournament
R Rule O Swap Alter
1 RIF i6 + 34
TPE Chang Yi-Feng Draw 60min
TPE Yu Tian-Lung Draw 60min
Published by Lin Huang-Yu at 2008-05-22 05:06:03

Return to the tournament

Return to Games