Yang Chao-Chun - Cheng Wei-Yuan


Taipei World Championship Qualification Tournament
R Rule O Swap Alter
4 RIF d8 - 23
TPE Yang Chao-Chun Loss 55min
TPE Cheng Wei-Yuan Win 32min
Published by Lin Huang-Yu at 2008-05-21 18:15:53

Return to the tournament

Return to Games