Yu Tian-Lung - Yang Chao-Chun


Taipei World Championship Qualification Tournament
R Rule O Swap Alter
2 RIF d8 + 8
TPE Yu Tian-Lung Loss 52min
TPE Yang Chao-Chun Win 20min
Published by Lin Huang-Yu at 2008-05-21 17:42:19

Return to the tournament

Return to Games