Hu Xi - Huang Qiongying


First National Mind Sports Games competition
R Rule O Swap Alter
T RIF d3 - 19
CHN Hu Xi Win
CHN Huang Qiongying Loss
Published by Bengt Asplund at 2010-12-29 14:07:15
R Black Result White
1 CHN Qiu Deming 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
1 CHN Wu Kan 0 : 1 CHN Ai Xianping
1 CHN Wang Qichao 0 : 1 CHN Mei Fan
1 CHN Liang Dawei 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
1 CHN Zhou Keding 0 : 1 CHN Ren Jihang
2 CHN Yang Yanxi 0 : 1 CHN Li Haorong
2 CHN Huang Huiwen 0 : 1 CHN Xu Bin
2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Dai Xiaohan
2 CHN Liang Dawei 0 : 1 CHN Liu Jingliang
3 CHN Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
3 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN Lu Hai
3 CHN Xu Bin 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
3 CHN Liu Jingliang 0 : 1 CHN Ai Xianping
3 CHN Li Lei 0 : 1 CHN Qiu Yunfei
4 CHN Zhou Yang 0 : 1 CHN Huang Yufeng
4 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Ren Jihang
4 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Lu Hai
4 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Huang Liqin
5 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Huang Yufeng
5 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Ai Xianping
6 CHN Chen Zihao 1 : 0 CHN Xu Bin
6 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Ai Xianping
7 CHN Wu Di 0.5 : 0.5 CHN Dai Xiaohan
7 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Chen Zihao
8 CHN Zhou Keding 0 : 1 CHN Cao Dong
8 CHN Wu Di 1 : 0 CHN Chen Zihao
9 CHN Huang Shengming 0 : 1 CHN Dai Xiaohan
9 CHN Wu Di 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
10 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Dai Xiaohan
10 CHN Wu Di 0 : 1 CHN He Qifa
11 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
11 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Ren Jihang
T CHN Mei Fan 1 : 0 CHN Ge Lingfeng
T CHN Ai Xianping 0 : 1 CHN Zhu Kai
T CHN Yang Haolin 0 : 1 CHN Gu Wei
T CHN Lan Zhiren 1 : 0 CHN Lu Hai
T CHN Sun Jiahong 0 : 1 CHN Yang Yanxi
T CHN Yin Licheng 1 : 0 CHN Li Lei
T CHN He Qifa 1 : 0 CHN Mei Fan
T CHN Liu Chong 0 : 1 CHN Li Lei
T CHN Ren Jihang 0 : 1 CHN Cao Dong
T CHN Chen Zihao 1 : 0 CHN Xu Jiaqi
T CHN Zhuo Miaojun 0 : 1 CHN He Qifa
T CHN Zhou Keding 1 : 0 CHN Xie Zengzhong
T CHN Liu Chao 0 : 1 CHN He Qifa
T CHN Ren Jihang 0 : 1 CHN Ai Xianping
T CHN Hu Xi 1 : 0 CHN Huang Qiongying
W1 CHN Zhang Hongmei 0 : 1 CHN Gu Wanqing
W2 CHN Zhu Xiaoqin 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
W3 CHN Zhang Hongmei 0 : 1 CHN Xu Lingqin
W4 CHN Yang Na 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
W5 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Yao Jinrui
W5 CHN Zhang Hongmei 1 : 0 CHN Li Liying
W6 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Hu Xi
W7 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W7 CHN Fang Yixia 1 : 0 CHN Zhang Hongmei
W8 CHN Cao Hongping 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
W9 CHN Wang Xiao 0 : 1 CHN Zhang Hongmei
W9 CHN Jiang Siyu 0 : 1 CHN Wang Qingqing
W10 CHN Wu Sha 1 : 0 CHN Zhang Hongmei
W10 CHN Wang Yelin 1 : 0 CHN Yao Jinrui
W11 CHN Zhang Hongmei 0 : 1 CHN Zhang Zhongyuan
W11 CHN Wang Yelin 0 : 1 CHN Zheng Weinan

Return to the tournament

Return to Games