8 Zhigulyovsk championship


Place: Zhigulyovsk, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1995-10-01 - 1995-10-10

See Games (31)

Players: Konstantin Chingin, Andrey Eluferyev, Sergey Gruzin, Dmitri Kabanov, Danila Makeyev, Sergey Melnikov, Stepan Peskov, Dmitry Salnikov, Alexey Varavin


Return to Tournaments