Chiang Teng-Hui - Kuo Chun-Hsi


2th SSL Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Tarannikov d11 --+++
TPE Chiang Teng-Hui Loss 20min
TPE Kuo Chun-Hsi Win 21min
B:2,W:1345
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-12-13 13:46:35

Return to the tournament

Return to Games