Chuang Yu-Liang - Chen Yu-Jui


2th SSL Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Tarannikov i3 +++++
TPE Chuang Yu-Liang Win 21min
TPE Chen Yu-Jui Loss 15min
W:12345
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-12-12 13:46:32

Return to the tournament

Return to Games