2th SSL Tournament


Place: Taipei, Chinese Taipei

Rule: Tarannikov Rated: No

Date: 2022-12-11 - 2022-12-11

See Games (30)

Players: Chan Hsuan-Wei, Chen Yu-Jui, Chiang Teng-Hui, Chuang Yu-Liang, Huang Min-Che, Kuo Chia-Fu, Kuo Chun-Hsi, Li Hsuan-Chi, Lin Tzu-Yun, Shih Yu-Yu, Sung Fu-Pei, Tai Shih-Chi, Wen I-Kai

Information:

小小林親子盃五子棋升段賽


Return to Tournaments