Su Ching-Ya - Yen Tsai-Ting


2022 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
5 Taraguchi d4 --++-
TPE Su Ching-Ya Loss
TPE Yen Tsai-Ting Win
B:1345,W:2
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-11-21 13:19:52

Return to the tournament

Return to Games