Li Hung-En - Chan Hsuan-Wei


2022 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
5 Taraguchi i10 ++-++
TPE Li Hung-En Loss
TPE Chan Hsuan-Wei Win
B:123,W:45
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-11-21 13:15:23

Return to the tournament

Return to Games