Yen Tsai-Ting - Li Hung-En


2022 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Taraguchi d8 ++-++
TPE Yen Tsai-Ting Win
TPE Li Hung-En Loss
B:123,W:45
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-11-21 11:10:29

Return to the tournament

Return to Games