Wu Sheng-Yen - Yen Tsai-Ting


2022 Kaohsiung Tournament
R Rule O Swap Alter
2 Taraguchi d8 +-+++
TPE Wu Sheng-Yen Loss
TPE Yen Tsai-Ting Win
B:12,W:345
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-11-21 10:10:16

Return to the tournament

Return to Games