2022 Kaohsiung Tournament


Place: Kaohsiung, Chinese Taipei

Rule: Taraguchi Rated: No

Date: 2022-11-20 - 2022-11-20

See Games (20)

Players: Chan Hsuan-Wei, Chuang Kai-Hsiang, Kung Shih-Chun, Li Hung-En, Lin Ching-Chieh, Su Ching-Ya, Wu Sheng-Yen, Yen Tsai-Ting

Information:

2022高雄晉段賽


Return to Tournaments