II Russian Championship, High League


Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1994-02-12 - 1994-02-20

See Games (116)

See Photos (1)

Players:

LAT Latvia: Gatis Gurckis
MDA Moldova: Alexander Segal
RUS Russian Renju Association: Victor Alexandrov, Gennadi Atreschenkov, Evgeniy Bobkov, Dmitry Ilyin, Dmitri Kabanov, Mikhail Kozhin, Dmitry Krasnonosov, Pavel Makarov, Alexander Mikhailov, Konstantin Nikonov, Pavel Salnikov, Igor Sinyov, Yuriy Tarannikov
UZB Uzbekistan: Nikolay Mikhailov

Information:

Top 3:

1. Igor Sinyov (Moscow)
2. Victor Alexandrov (Saint Petersburg)
3. Alexandr Mikhailov (Moscow)


Return to Tournaments