Radosław Zajk - Břetislav Krček


6th Polish Gomoku Championship
R Rule O Swap Alter
12 Gomoku - Swap 2 -
POL Radosław Zajk Loss
CZE Břetislav Krček Win
Published by Hao Tianyi at 2022-11-20 05:58:44
R Black Result White
1 CZE Štěpán Tesařík 1 : 0 CZE Pavel Laube
1 POL Artur Tamioła 1 : 0 POL Bogdan Brachaczek
1 CZE Miroslav Háša 0 : 1 POL Marcin Majczyk
1 CZE Martin Muzika 0 : 1 POL Adam Harmasz
1 CZE Vladimir Nipoti 1 : 0 POL Michał Zajk
1 CZE Břetislav Krček 0 : 1 POL Michał Kozimor
1 POL Radosław Zajk 0 : 1 POL Michał Żukowski
1 POL Marcin Porczak 1 : 0 POL Paweł Puszkarewicz
1 POL Piotr Małowiejski 0 : 1 POL Piotr Bieniek
1 POL Tomasz Matyja 0 : 1 POL Kamil Pawela
1 POL Paweł Tarasiński 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
2 POL Artur Tamioła 0 : 1 POL Piotr Bieniek
2 POL Kamil Pawela 0 : 1 POL Marcin Majczyk
2 POL Adam Harmasz 0 : 1 POL Paweł Tarasiński
2 CZE Štěpán Tesařík 0 : 1 POL Michał Kozimor
2 POL Michał Żukowski 0.5 : 0.5 CZE Vladimir Nipoti
2 POL Marek Gorzecki 1 : 0 POL Marcin Porczak
2 CZE Pavel Laube 1 : 0 CZE Břetislav Krček
2 POL Michał Zajk 0 : 1 POL Radosław Zajk
2 POL Bogdan Brachaczek 1 : 0 POL Paweł Puszkarewicz
2 POL Tomasz Matyja 0 : 1 CZE Miroslav Háša
2 POL Piotr Małowiejski 0 : 1 CZE Martin Muzika
3 POL Piotr Bieniek 0 : 1 POL Marcin Majczyk
3 POL Marek Gorzecki 0 : 1 POL Michał Kozimor
3 POL Paweł Tarasiński 0 : 1 CZE Vladimir Nipoti
3 POL Artur Tamioła 0 : 1 POL Michał Żukowski
3 CZE Miroslav Háša 0.5 : 0.5 CZE Pavel Laube
3 POL Bogdan Brachaczek 0 : 1 POL Adam Harmasz
3 POL Marcin Porczak 1 : 0 CZE Martin Muzika
3 POL Kamil Pawela 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
3 POL Radosław Zajk 0 : 1 CZE Štěpán Tesařík
3 POL Paweł Puszkarewicz 0 : 1 POL Michał Zajk
3 CZE Břetislav Krček 0 : 1 POL Piotr Małowiejski
4 POL Michał Kozimor 1 : 0 POL Marcin Majczyk
4 POL Michał Żukowski 1 : 0 POL Adam Harmasz
4 POL Marcin Porczak 0.5 : 0.5 CZE Vladimir Nipoti
4 POL Kamil Pawela 1 : 0 POL Marek Gorzecki
4 CZE Štěpán Tesařík 1 : 0 CZE Miroslav Háša
4 CZE Pavel Laube 1 : 0 POL Radosław Zajk
4 POL Piotr Małowiejski 0.5 : 0.5 POL Artur Tamioła
4 POL Tomasz Matyja 0 : 1 POL Michał Zajk
4 POL Bogdan Brachaczek 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
4 CZE Břetislav Krček 0 : 1 CZE Martin Muzika
5 POL Paweł Puszkarewicz 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
5 POL Tomasz Matyja 0 : 1 POL Radosław Zajk
5 POL Artur Tamioła 1 : 0 CZE Miroslav Háša
5 POL Piotr Małowiejski 0 : 1 POL Bogdan Brachaczek
5 CZE Martin Muzika 1 : 0 POL Paweł Tarasiński
5 POL Marek Gorzecki 0 : 1 POL Adam Harmasz
5 POL Michał Zajk 1 : 0 POL Marcin Porczak
5 POL Kamil Pawela 0 : 1 CZE Pavel Laube
5 POL Piotr Bieniek 1 : 0 CZE Štěpán Tesařík
5 CZE Vladimir Nipoti 1 : 0 POL Marcin Majczyk
5 POL Michał Żukowski 1 : 0 POL Michał Kozimor
6 POL Piotr Bieniek 0 : 1 POL Michał Żukowski
6 CZE Vladimir Nipoti 0 : 1 POL Michał Kozimor
6 CZE Pavel Laube 1 : 0 CZE Martin Muzika
6 CZE Štěpán Tesařík 0 : 1 POL Marcin Majczyk
6 POL Kamil Pawela 0 : 1 POL Adam Harmasz
6 POL Michał Zajk 1 : 0 POL Bogdan Brachaczek
6 POL Marcin Porczak 0 : 1 POL Artur Tamioła
6 POL Paweł Puszkarewicz 0 : 1 POL Paweł Tarasiński
6 POL Radosław Zajk 0 : 1 POL Marek Gorzecki
6 CZE Miroslav Háša 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
6 CZE Břetislav Krček 1 : 0 POL Tomasz Matyja
7 POL Michał Zajk 1 : 0 POL Michał Żukowski
7 POL Michał Kozimor 1 : 0 CZE Pavel Laube
7 POL Marcin Majczyk 1 : 0 POL Adam Harmasz
7 POL Piotr Bieniek 0 : 1 CZE Vladimir Nipoti
7 POL Kamil Pawela 0.5 : 0.5 POL Artur Tamioła
7 POL Bogdan Brachaczek 1 : 0 POL Paweł Tarasiński
7 CZE Štěpán Tesařík 0.5 : 0.5 CZE Martin Muzika
7 POL Piotr Małowiejski 1 : 0 POL Marek Gorzecki
7 CZE Miroslav Háša 1 : 0 POL Marcin Porczak
7 CZE Břetislav Krček 1 : 0 POL Paweł Puszkarewicz
7 POL Tomasz Matyja 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
8 POL Michał Zajk 0 : 1 POL Michał Kozimor
8 POL Michał Żukowski 1 : 0 POL Marcin Majczyk
8 CZE Vladimir Nipoti 0.5 : 0.5 CZE Pavel Laube
8 POL Adam Harmasz 0 : 1 POL Artur Tamioła
8 POL Piotr Bieniek 1 : 0 POL Bogdan Brachaczek
8 CZE Martin Muzika 1 : 0 POL Kamil Pawela
8 CZE Miroslav Háša 1 : 0 POL Piotr Małowiejski
8 CZE Štěpán Tesařík 1 : 0 POL Tomasz Matyja
8 POL Marek Gorzecki 0 : 1 POL Paweł Tarasiński
8 POL Paweł Puszkarewicz 0 : 1 POL Radosław Zajk
8 POL Krzysztof Boratyński 0 : 1 CZE Břetislav Krček
9 POL Michał Kozimor 0 : 1 POL Piotr Bieniek
9 CZE Pavel Laube 0 : 1 POL Michał Żukowski
9 CZE Vladimir Nipoti 0 : 1 POL Artur Tamioła
9 POL Marcin Majczyk 1 : 0 POL Michał Zajk
9 CZE Miroslav Háša 0 : 1 CZE Martin Muzika
9 CZE Štěpán Tesařík 1 : 0 POL Adam Harmasz
9 CZE Břetislav Krček 0 : 1 POL Paweł Tarasiński
9 POL Bogdan Brachaczek 1 : 0 POL Radosław Zajk
9 POL Marcin Porczak 1 : 0 POL Piotr Małowiejski
9 POL Marek Gorzecki 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
9 POL Tomasz Matyja 1 : 0 POL Paweł Puszkarewicz
10 POL Michał Żukowski 1 : 0 CZE Štěpán Tesařík
10 POL Michał Kozimor 0 : 1 POL Artur Tamioła
10 CZE Martin Muzika 1 : 0 POL Piotr Bieniek
10 POL Marcin Majczyk 1 : 0 POL Paweł Tarasiński
10 POL Bogdan Brachaczek 1 : 0 CZE Vladimir Nipoti
10 POL Michał Zajk 1 : 0 CZE Pavel Laube
10 POL Kamil Pawela 0 : 1 POL Marcin Porczak
10 POL Paweł Puszkarewicz 0 : 1 CZE Miroslav Háša
10 CZE Břetislav Krček 0 : 1 POL Marek Gorzecki
10 POL Radosław Zajk 1 : 0 POL Krzysztof Boratyński
11 POL Michał Żukowski 1 : 0 POL Bogdan Brachaczek
11 POL Marcin Majczyk 0 : 1 POL Artur Tamioła
11 CZE Martin Muzika 1 : 0 POL Michał Kozimor
11 POL Piotr Bieniek 0 : 1 POL Michał Zajk
11 POL Marcin Porczak 1 : 0 CZE Štěpán Tesařík
11 CZE Vladimir Nipoti 1 : 0 CZE Miroslav Háša
11 POL Piotr Małowiejski 1 : 0 POL Radosław Zajk
11 POL Adam Harmasz 1 : 0 CZE Břetislav Krček
11 POL Krzysztof Boratyński 0 : 1 CZE Pavel Laube
11 POL Kamil Pawela 1 : 0 POL Paweł Puszkarewicz
12 CZE Martin Muzika 1 : 0 POL Michał Żukowski
12 POL Michał Zajk 1 : 0 POL Artur Tamioła
12 POL Marcin Porczak 0 : 1 POL Michał Kozimor
12 POL Bogdan Brachaczek 0 : 1 POL Marcin Majczyk
12 CZE Vladimir Nipoti 1 : 0 POL Adam Harmasz
12 CZE Pavel Laube 0.5 : 0.5 POL Paweł Tarasiński
12 POL Piotr Bieniek 1 : 0 POL Marek Gorzecki
12 POL Kamil Pawela 1 : 0 CZE Štěpán Tesařík
12 POL Piotr Małowiejski 1 : 0 POL Paweł Puszkarewicz
12 POL Radosław Zajk 0 : 1 CZE Břetislav Krček

Return to the tournament

Return to Games