Sándor Bagdán - József Kocsis


Hungarian Autumn Gomoku Championship
R Rule O Swap Alter
8 Gomoku - Swap 2 -
HUN Sándor Bagdán Win 5min
HUN József Kocsis Loss 8min
Published by Hao Tianyi at 2022-11-20 05:58:43
R Black Result White
1 HUN Péter Pórfy 0 : 1 HUN Rudolf Dupszki
1 HUN András Lőcsei 1 : 0 HUN Attila Balogh
1 HUN Péter Halász 1 : 0 HUN Jánosné Ratku
1 HUN Csilla Vassné B. 0 : 1 HUN Endre Kozsik
1 HUN Gábor Gyenes 0.5 : 0.5 HUN Péter Pusztai
1 HUN Péter Papp 1 : 0 HUN László Dringó
1 HUN Miklós Kiss 0 : 1 HUN Gergő Tóth
1 HUN Sándor Bagdán 1 : 0 HUN Zoltán László
1 HUN L. Adrienn Bogdánné 1 : 0 HUN András Mihályi
1 HUN Ferenc Szendrei 0 : 1 HUN Csaba Kampós
1 HUN Ágoston Ménesi 1 : 0 HUN Szabolcs Barna
1 HUN Dániel Molnár 1 : 0 HUN Imre Dittrich
1 HUN Balázs Tóth 1 : 0 HUN József Kocsis
1 HUN Istvánné Kinszki 0 : 1 HUN Attila Szentpéteri
1 HUN Viktor Hetzmann 0 : 1 HUN Szabolcs Szendrei
1 HUN Kristóf Ménesi 0 : 1 HUN Ambrus Bíró
1 HUN Szilárd Veres 1 : 0 HUN Krisztina Kozsik
2 HUN Gergő Tóth 1 : 0 HUN Csaba Kampós
2 HUN József Kocsis 1 : 0 HUN Ferenc Szendrei
2 HUN Imre Dittrich 1 : 0 HUN Kristóf Ménesi
2 HUN Szilárd Veres 0 : 1 HUN András Lőcsei
2 HUN Péter Pórfy 0 : 1 HUN Istvánné Kinszki
2 HUN Miklós Kiss 1 : 0 HUN Jánosné Ratku
2 HUN László Dringó 1 : 0 HUN Zoltán László
2 HUN Gábor Gyenes 1 : 0 HUN Attila Balogh
2 HUN L. Adrienn Bogdánné 0 : 1 HUN Péter Papp
2 HUN Csilla Vassné B. 1 : 0 HUN Krisztina Kozsik
2 HUN Viktor Hetzmann 0 : 1 HUN András Mihályi
2 HUN Dániel Molnár 1 : 0 HUN Ambrus Bíró
2 HUN Szabolcs Barna 0 : 1 HUN Péter Pusztai
2 HUN Balázs Tóth 1 : 0 HUN Endre Kozsik
2 HUN Attila Szentpéteri 1 : 0 HUN Péter Halász
2 HUN Rudolf Dupszki 1 : 0 HUN Szabolcs Szendrei
2 HUN Sándor Bagdán 0 : 1 HUN Ágoston Ménesi
3 HUN Istvánné Kinszki 0 : 1 HUN Csilla Vassné B.
3 HUN Rudolf Dupszki 1 : 0 HUN Attila Szentpéteri
3 HUN Péter Papp 1 : 0 HUN András Lőcsei
3 HUN László Dringó 1 : 0 HUN Endre Kozsik
3 HUN Péter Pórfy 1 : 0 HUN Szabolcs Barna
3 HUN Imre Dittrich 1 : 0 HUN József Kocsis
3 HUN Gergő Tóth 1 : 0 HUN Ágoston Ménesi
3 HUN Péter Pusztai 1 : 0 HUN Sándor Bagdán
3 HUN Péter Halász 1 : 0 HUN András Mihályi
3 HUN Miklós Kiss 1 : 0 HUN L. Adrienn Bogdánné
3 HUN Gábor Gyenes 1 : 0 HUN Ambrus Bíró
3 HUN Kristóf Ménesi 1 : 0 HUN Attila Balogh
3 HUN Szabolcs Szendrei 0 : 1 HUN Csaba Kampós
3 HUN Dániel Molnár 1 : 0 HUN Balázs Tóth
3 HUN Ferenc Szendrei 1 : 0 HUN Krisztina Kozsik
3 HUN Viktor Hetzmann 1 : 0 HUN Szilárd Veres
3 HUN Zoltán László 1 : 0 HUN Jánosné Ratku
4 HUN Szilárd Veres 1 : 0 HUN József Kocsis
4 HUN Péter Pórfy 1 : 0 HUN Viktor Hetzmann
4 HUN Imre Dittrich 0 : 1 HUN Gábor Gyenes
4 HUN Péter Papp 1 : 0 HUN Rudolf Dupszki
4 HUN Balázs Tóth 0.5 : 0.5 HUN András Lőcsei
4 HUN Istvánné Kinszki 0 : 1 HUN Szabolcs Szendrei
4 HUN Péter Halász 1 : 0 HUN Ágoston Ménesi
4 HUN Dániel Molnár 0.5 : 0.5 HUN Gergő Tóth
4 HUN Kristóf Ménesi 1 : 0 HUN Sándor Bagdán
4 HUN Attila Balogh 1 : 0 HUN Krisztina Kozsik
4 HUN Miklós Kiss 0 : 1 HUN Csilla Vassné B.
4 HUN Ambrus Bíró 1 : 0 HUN András Mihályi
4 HUN László Dringó 1 : 0 HUN Péter Pusztai
4 HUN Zoltán László 1 : 0 HUN L. Adrienn Bogdánné
4 HUN Ferenc Szendrei 0 : 1 HUN Endre Kozsik
4 HUN Szabolcs Barna 1 : 0 HUN Jánosné Ratku
4 HUN Attila Szentpéteri 1 : 0 HUN Csaba Kampós
5 HUN Endre Kozsik 1 : 0 HUN Szilárd Veres
5 HUN Miklós Kiss 0 : 1 HUN Péter Pórfy
5 HUN Csilla Vassné B. 0 : 1 HUN Rudolf Dupszki
5 HUN József Kocsis 0 : 1 HUN L. Adrienn Bogdánné
5 HUN Gergő Tóth 1 : 0 HUN Gábor Gyenes
5 HUN Ferenc Szendrei 0 : 1 HUN Viktor Hetzmann
5 HUN László Dringó 0 : 1 HUN Péter Halász
5 HUN Kristóf Ménesi 1 : 0 HUN Csaba Kampós
5 HUN Dániel Molnár 0.5 : 0.5 HUN Péter Papp
5 HUN Balázs Tóth 0 : 1 HUN Attila Szentpéteri
5 HUN Imre Dittrich 1 : 0 HUN Ágoston Ménesi
5 HUN Szabolcs Barna 0.5 : 0.5 HUN Szabolcs Szendrei
5 HUN Ambrus Bíró 0 : 1 HUN Zoltán László
5 HUN Jánosné Ratku 1 : 0 HUN Krisztina Kozsik
5 HUN Istvánné Kinszki 0 : 1 HUN Sándor Bagdán
5 HUN Péter Pusztai 0 : 1 HUN András Lőcsei
5 HUN Attila Balogh 1 : 0 HUN András Mihályi
6 HUN Gábor Gyenes 1 : 0 HUN András Lőcsei
6 HUN Péter Pórfy 1 : 0 HUN Endre Kozsik
6 HUN Csilla Vassné B. 1 : 0 HUN Péter Pusztai
6 HUN Ágoston Ménesi 1 : 0 HUN L. Adrienn Bogdánné
6 HUN Balázs Tóth 1 : 0 HUN Szabolcs Szendrei
6 HUN Miklós Kiss 0 : 1 HUN Ambrus Bíró
6 HUN Csaba Kampós 1 : 0 HUN Attila Balogh
6 HUN Kristóf Ménesi 1 : 0 HUN László Dringó
6 HUN Dániel Molnár 1 : 0 HUN Attila Szentpéteri
6 HUN Viktor Hetzmann 1 : 0 HUN Sándor Bagdán
6 HUN Zoltán László 1 : 0 HUN Imre Dittrich
6 HUN Krisztina Kozsik 0 : 1 HUN József Kozsik
6 HUN Szabolcs Barna 1 : 0 HUN Szilárd Veres
6 HUN Ferenc Szendrei 1 : 0 HUN András Mihályi
6 HUN Jánosné Ratku 1 : 0 HUN Istvánné Kinszki
6 HUN Rudolf Dupszki 1 : 0 HUN Péter Halász
6 HUN Gergő Tóth 0.5 : 0.5 HUN Péter Papp
6 HUN Krisztina Kozsik 0 : 1 HUN József Kocsis
7 HUN Péter Halász 0 : 1 HUN Gergő Tóth
7 HUN Rudolf Dupszki 1 : 0 HUN Dániel Molnár
7 HUN Viktor Hetzmann 1 : 0 HUN Endre Kozsik
7 HUN Gábor Gyenes 1 : 0 HUN Péter Papp
7 HUN Miklós Kiss 0 : 1 HUN József Kocsis
7 HUN Kristóf Ménesi 1 : 0 HUN Csilla Vassné B.
7 HUN András Lőcsei 1 : 0 HUN Péter Pórfy
7 HUN Istvánné Kinszki 1 : 0 HUN Krisztina Kozsik
7 HUN András Mihályi 0 : 1 HUN Jánosné Ratku
7 HUN Szilárd Veres 0 : 1 HUN Attila Balogh
7 HUN Szabolcs Barna 0 : 1 HUN Sándor Bagdán
7 HUN L. Adrienn Bogdánné 0 : 1 HUN Ferenc Szendrei
7 HUN Szabolcs Szendrei 1 : 0 HUN Péter Pusztai
7 HUN Ágoston Ménesi 1 : 0 HUN László Dringó
7 HUN Imre Dittrich 1 : 0 HUN Csaba Kampós
7 HUN Ambrus Bíró 0 : 1 HUN Balázs Tóth
7 HUN Attila Szentpéteri 1 : 0 HUN Zoltán László
8 HUN Rudolf Dupszki 1 : 0 HUN Gergő Tóth
8 HUN Péter Halász 1 : 0 HUN Péter Pórfy
8 HUN Zoltán László 1 : 0 HUN Csilla Vassné B.
8 HUN Péter Papp 0 : 1 HUN Kristóf Ménesi
8 HUN Attila Balogh 0 : 1 HUN Jánosné Ratku
8 HUN Krisztina Kozsik 0 : 1 HUN András Mihályi
8 HUN Istvánné Kinszki 0 : 1 HUN Péter Pusztai
8 HUN Viktor Hetzmann 0 : 1 HUN Ágoston Ménesi
8 HUN Szabolcs Barna 1 : 0 HUN L. Adrienn Bogdánné
8 HUN Ferenc Szendrei 1 : 0 HUN Ambrus Bíró
8 HUN Szilárd Veres 0 : 1 HUN Miklós Kiss
8 HUN Gábor Gyenes 1 : 0 HUN Dániel Molnár
8 HUN András Lőcsei 1 : 0 HUN Attila Szentpéteri
8 HUN Endre Kozsik 0 : 1 HUN Csaba Kampós
8 HUN László Dringó 0 : 1 HUN Szabolcs Szendrei
8 HUN Imre Dittrich 1 : 0 HUN Balázs Tóth
8 HUN Sándor Bagdán 1 : 0 HUN József Kocsis

Return to the tournament

Return to Games