Lin Huang-Yu - Chou Huang Yu-Chien


14th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Taraguchi-10 i7 -+++-
TPE Lin Huang-Yu Win 4min
TPE Chou Huang Yu-Chien Loss 1min
B:2345,W:1
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-10-09 04:43:20

Return to the tournament

Return to Games