Liu Yi-Chung - Chen Yu-Chih


14th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
R Rule O Swap Alter
2 Taraguchi-10 d2 ---++
TPE Liu Yi-Chung Win 27min
TPE Chen Yu-Chih Loss 8min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2022-09-25 03:11:09

Return to the tournament

Return to Games