Zhao Xinye - Zong Yicheng


World Renju Youth Cup (online) A Group
R Rule O Swap Alter
3 Taraguchi-10 d1 ++--+
CHN Zhao Xinye Win
CHN Zong Yicheng Loss
Published by Hao Tianyi at 2022-07-18 11:27:35
R Black Result White
1 KOR Kang Sang-min 0 : 1 CHN Chen Jie
1 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Zong Yicheng
1 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 EST Kristofer Lõhmus
1 CHN Zhao Xinye 0 : 1 CHN Mao Weiming
1 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Cai Shangzhu
1 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Dong Jiahao
1 CHN Luo Mingyan 1 : 0 CHN Zhou Xuhong
1 CHN Jin Congbo 0 : 1 CHN Lu Yi
2 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Mao Weiming
2 CHN Cai Shangzhu 0 : 1 CHN He Shujun
2 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
2 CHN Luo Mingyan 0 : 1 CHN Lu Yi
2 CHN Zhao Xinye 0 : 1 KOR Kang Sang-min
2 CHN Guo Song 1 : 0 CHN Zong Yicheng
2 EST Kristofer Lõhmus 0 : 1 CHN Dong Jiahao
2 CHN Zhou Xuhong 1 : 0 CHN Jin Congbo
3 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Mao Weiming
3 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Lu Yi
3 CHN Cai Shangzhu 0.5 : 0.5 CHN Chen Guanhui
3 CHN Kang Tingrui 1 : 0 KOR Kang Sang-min
3 CHN Zhou Xuhong 0 : 1 CHN Chen Jie
3 CHN Luo Mingyan 0 : 1 CHN Guo Song
3 CHN Zhao Xinye 1 : 0 CHN Zong Yicheng
3 CHN Jin Congbo 0 : 1 EST Kristofer Lõhmus
4 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Meng Jiehuan
4 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN Mao Weiming
4 CHN Kang Tingrui 1 : 0 CHN Chen Jie
4 CHN Lu Yi 0.5 : 0.5 CHN Guo Song
4 CHN Cai Shangzhu 0 : 1 CHN Dong Jiahao
4 CHN Luo Mingyan 0 : 1 EST Kristofer Lõhmus
4 CHN Zong Yicheng 0 : 1 KOR Kang Sang-min
4 CHN Zhao Xinye 1 : 0 CHN Zhou Xuhong
5 CHN Kang Tingrui 0 : 1 CHN He Shujun
5 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Dong Jiahao
5 CHN Lu Yi 1 : 0 CHN Mao Weiming
5 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN Guo Song
5 CHN Chen Jie 1 : 0 EST Kristofer Lõhmus
5 KOR Kang Sang-min 1 : 0 CHN Luo Mingyan
5 CHN Jin Congbo 0 : 1 CHN Zhao Xinye
5 CHN Cai Shangzhu 1 : 0 CHN Zhou Xuhong
6 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Lu Yi
6 CHN Guo Song 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
6 CHN Kang Tingrui 0.5 : 0.5 CHN Zhao Xinye
6 KOR Kang Sang-min 1 : 0 CHN Mao Weiming
6 CHN Dong Jiahao 0 : 1 CHN Chen Jie
6 CHN Cai Shangzhu 0 : 1 EST Kristofer Lõhmus
6 CHN Zong Yicheng 0 : 1 CHN Chen Guanhui
6 CHN Luo Mingyan 0 : 1 CHN Jin Congbo
7 CHN Chen Jie 0.5 : 0.5 CHN He Shujun
7 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 KOR Kang Sang-min
7 CHN Lu Yi 1 : 0 CHN Zhao Xinye
7 CHN Dong Jiahao 1 : 0 CHN Chen Guanhui
7 CHN Mao Weiming 1 : 0 EST Kristofer Lõhmus
7 CHN Cai Shangzhu 0 : 1 CHN Jin Congbo
7 CHN Zhou Xuhong 1 : 0 CHN Zong Yicheng
8 CHN Guo Song 0 : 1 CHN He Shujun
8 CHN Chen Jie 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
8 KOR Kang Sang-min 1 : 0 CHN Lu Yi
8 CHN Dong Jiahao 1 : 0 CHN Mao Weiming
8 CHN Luo Mingyan 0 : 1 CHN Zhao Xinye
8 CHN Zhou Xuhong 0 : 1 EST Kristofer Lõhmus
9 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Dong Jiahao
9 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Zhao Xinye
9 CHN Guo Song 0 : 1 KOR Kang Sang-min
9 CHN Chen Guanhui 0 : 1 CHN Lu Yi
9 CHN Jin Congbo 0 : 1 CHN Chen Jie
9 CHN Mao Weiming 1 : 0 CHN Zhou Xuhong

Return to the tournament

Return to Games