Shi Junfan - Feng Xiduo


YWC2022 Beijing Warmup Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Taraguchi-10 d11 -----
CHN Shi Junfan Win
CHN Feng Xiduo Loss
Published by Sun Lijing at 2022-07-28 15:03:06
R Black Result White
1 CHN Liu Yisheng 0 : 1 CHN Chen Jiayi
1 CHN Chen Tingyue 0 : 1 CHN Liu Longbo
1 CHN Deng Yushu 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
1 CHN Fan Weichen 1 : 0 CHN Shi Junfan
1 CHN Feng Xiduo 0 : 1 CHN Sun Peigang
1 CHN He Yucheng 1 : 0 CHN Wang Yiqi
1 CHN Hu Jiayi 1 : 0 CHN Yan Jingyi
1 CHN Zhang Zhihao 0 : 1 CHN Lin Ximeng
1 CHN Liu Shuzheng 1 : 0 CHN Zhou Tianyou
1 CHN Yang Jingyu 0.5 : 0.5 CHN Liang Haobo
2 CHN Fan Weichen 1 : 0 CHN Lin Ximeng
2 CHN Chen Tingyue 1 : 0 CHN Wang Yiqi
2 CHN Liu Shuzheng 0 : 1 CHN Chen Jiayi
2 CHN He Yucheng 1 : 0 CHN Liu Longbo
2 CHN Ma Chenzhi 1 : 0 CHN Hu Jiayi
2 CHN Yang Jingyu 0 : 1 CHN Sun Peigang
2 CHN Liang Haobo 1 : 0 CHN Deng Yushu
2 CHN Yan Jingyi 1 : 0 CHN Feng Xiduo
2 CHN Zhou Tianyou 1 : 0 CHN Liu Yisheng
2 CHN Shi Junfan 0.5 : 0.5 CHN Zhang Zhihao
3 CHN Lin Ximeng 1 : 0 CHN Yan Jingyi
3 CHN Feng Xiduo 0.5 : 0.5 CHN Wang Yiqi
3 CHN Chen Jiayi 0 : 1 CHN He Yucheng
3 CHN Sun Peigang 0 : 1 CHN Fan Weichen
3 CHN Ma Chenzhi 1 : 0 CHN Liang Haobo
3 CHN Zhou Tianyou 1 : 0 CHN Chen Tingyue
3 CHN Hu Jiayi 0 : 1 CHN Liu Shuzheng
3 CHN Liu Longbo 1 : 0 CHN Shi Junfan
3 CHN Zhang Zhihao 1 : 0 CHN Yang Jingyu
3 CHN Deng Yushu 1 : 0 CHN Liu Yisheng
4 CHN Fan Weichen 0 : 1 CHN Ma Chenzhi
4 CHN He Yucheng 1 : 0 CHN Lin Ximeng
4 CHN Liu Longbo 1 : 0 CHN Chen Jiayi
4 CHN Liu Shuzheng 1 : 0 CHN Sun Peigang
4 CHN Zhang Zhihao 1 : 0 CHN Zhou Tianyou
4 CHN Liang Haobo 0 : 1 CHN Chen Tingyue
4 CHN Yan Jingyi 1 : 0 CHN Deng Yushu
4 CHN Hu Jiayi 0 : 1 CHN Wang Yiqi
4 CHN Shi Junfan 1 : 0 CHN Feng Xiduo
4 CHN Yang Jingyu 1 : 0 CHN Liu Yisheng
5 CHN Ma Chenzhi 0 : 1 CHN He Yucheng
5 CHN Fan Weichen 1 : 0 CHN Liu Shuzheng
5 CHN Liu Longbo 0 : 1 CHN Zhang Zhihao
5 CHN Yan Jingyi 0 : 1 CHN Chen Jiayi
5 CHN Chen Tingyue 0 : 1 CHN Sun Peigang
5 CHN Lin Ximeng 0 : 1 CHN Zhou Tianyou
5 CHN Liang Haobo 1 : 0 CHN Wang Yiqi
5 CHN Shi Junfan 1 : 0 CHN Yang Jingyu
5 CHN Deng Yushu 1 : 0 CHN Hu Jiayi
5 CHN Feng Xiduo 0 : 1 CHN Liu Yisheng

Return to the tournament

Return to Games