The tournament of Arkhangelsk region, group D,G


Place: Arkhangelsk, Russian Renju Association

Rule: Taraguchi-10 Rated: Yes

Date: 2022-04-23 - 2022-04-24

See Games (53)

Players: Maksim Afanasiev, Danila Ananyev, Darina Birichevskaya, Anastasja Buslakova, Konstantin Buyanov, Margarita Chistyakova, Artem Ershov, Ruslana Kapustinskaia, Sergey Mikryukov, Darina Nikitina, Denis Ozerov, Marina Ozerova, Natalya Porokhina, Jaroslav Rogozinsky, Anastasia Simanovskaia, Polina Yudina, Vsevolod Zubov, Nataliya Zvezdina


Return to Tournaments