Qualification tournament


Place: Yaroslavl, Russian Renju Association

Rule: Taraguchi-10 Rated: Yes

Date: 2022-04-30 - 2022-04-30

See Games (40)

Players: Nina Gerasimovskaja, Konstantin Kazantsev, Ilya Kholopov, Nikolay Kokovin, Andrey Kudrjavtsev, Artem Kulagin, Anatoly Kulemin, Maxim Lapin, Ilya Marushev, Daria Maslova, Alexandra Novozhilova, Maxim Orlov, Ruslan Pershivalov, Alexander Romanov, Albert Rozhkani, Alexandr Smirnov, Alexey Sokolnikov, Andrei Sokolov, Dmitrii Vereshagin, Maksim Vitkov


Return to Tournaments