60th Meijinsen Qualification Kanto area 1st round


Place: Tokyo, Japan

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2022-05-22 - 2022-05-22

See Games (16)

Players: Fujita Maiko, Inoue Fumiya, Koyama Jun, Maruta Hiroki, Matsuda Shoma, Shimura Hiroki, Tomobe Katsuhiro, Yokoyama Shota


Return to Tournaments