39 Kanto Shineisen Tournament


Place: Tokyo, Japan

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2022-04-10 - 2022-04-10

See Games (28)

Players: Fujikawa Masaki, Ichinose Kei, Iwano Fumio, Kasahara Reiko, Kawaai Hitoshi, Kishimoto Shogo, Matsuda Shoma, Saito Shigetoshi, Suzuki Yoshitaka, Tanaka Shotaro, Tomobe Katsuhiro, Yokoyama Shota


Return to Tournaments