Zha Quanning - Zhu Zhaoyun


Zhenjiang Chinese New Year Internal competition The game 2022
R Rule O Swap Alter
2 Taraguchi-10 d4 - -
CHN Zha Quanning Win 5min
CHN Zhu Zhaoyun Loss 8min
+---+
Published by Li Chengfeng at 2022-02-06 11:05:31
R Black Result White
1 CHN Meng Fanchen 1 : 0 CHN Shi Yuheng
1 CHN Wang Ruixi 1 : 0 CHN Zha Jintian
1 CHN Zha Quanning 1 : 0 CHN Hou Jun
1 CHN Zhu Zhaoyun 1 : 0 CHN Lan Xinlei
1 CHN Min Chen 0 : 1 CHN Zhang Qingyang
1 CHN Zheng Wei 0.5 : 0.5 CHN Hou Qixuan
1 CHN Liu Xiangbo 0 : 1 CHN Lan Yang
1 CHN Xu Shihan 0 : 1 CHN Yu Zhenlin
2 CHN Shi Yuheng 1 : 0 CHN Zheng Wei
2 CHN Zhang Xiaoxia 1 : 0 CHN Yu Zhenlin
2 CHN Meng Fanchen 1 : 0 CHN Wang Ruixi
2 CHN Zha Quanning 1 : 0 CHN Zhu Zhaoyun
2 CHN Zha Jintian 0 : 1 CHN Hou Qixuan
2 CHN Lan Yang 1 : 0 CHN Zhang Qingyang
2 CHN Liu Xiangbo 1 : 0 CHN Min Chen
2 CHN Lan Xinlei 0 : 1 CHN Hou Jun
3 CHN Shi Yuheng 0 : 1 CHN Wang Ruixi
3 CHN Zhang Qingyang 1 : 0 CHN Hou Qixuan
3 CHN Lan Xinlei 1 : 0 CHN Min Chen
3 CHN Hou Jun 0 : 1 CHN Zhu Zhaoyun
3 CHN Liu Xiangbo 0 : 1 CHN Yu Zhenlin
3 CHN Xu Shihan 0.5 : 0.5 CHN Zheng Wei
3 CHN Lan Yang 0 : 1 CHN Zhang Xiaoxia
3 CHN Meng Fanchen 0 : 1 CHN Zha Quanning
3 CHN Zha Jintian 0.5 : 0.5 CHN Zhang Xintian
4 CHN Zha Quanning 0 : 1 CHN Zhang Xiaoxia
4 CHN Zhu Zhaoyun 1 : 0 CHN Yu Zhenlin
4 CHN Wang Ruixi 0.5 : 0.5 CHN Lan Yang
4 CHN Liu Xiangbo 0 : 1 CHN Zheng Wei
4 CHN Zha Jintian 0 : 1 CHN Hou Jun
4 CHN Xu Shihan 0 : 1 CHN Hou Qixuan
4 CHN Meng Fanchen 1 : 0 CHN Zhang Qingyang
5 CHN Liu Xiangbo 1 : 0 CHN Zha Jintian
5 CHN Zha Quanning 1 : 0 CHN Wang Ruixi
5 CHN Hou Qixuan 1 : 0 CHN Hou Jun
5 CHN Yu Zhenlin 1 : 0 CHN Zhang Qingyang
5 CHN Zhang Xiaoxia 1 : 0 CHN Meng Fanchen
5 CHN Xu Shihan 1 : 0 CHN Zhang Xintian
5 CHN Lan Yang 0.5 : 0.5 CHN Zhu Zhaoyun
5 CHN Lan Xinlei 0.5 : 0.5 CHN Zheng Wei
6 CHN Zheng Wei 0.5 : 0.5 CHN Yu Zhenlin
6 CHN Lan Yang 1 : 0 CHN Meng Fanchen
6 CHN Zhu Zhaoyun 0 : 1 CHN Zhang Xiaoxia
6 CHN Min Chen 0 : 1 CHN Yang Wen
6 CHN Hou Jun 1 : 0 CHN Zhang Xintian
6 CHN Wang Ruixi 0 : 1 CHN Lan Xinlei
6 CHN Zha Quanning 1 : 0 CHN Hou Qixuan
6 CHN Zhang Qingyang 1 : 0 CHN Zha Jintian
6 CHN Liu Xiangbo 1 : 0 CHN Xu Shihan
7 CHN Lan Yang 0.5 : 0.5 CHN Zha Quanning
7 CHN Hou Qixuan 0 : 1 CHN Zhang Xiaoxia
7 CHN Zhang Xintian 1 : 0 CHN Yang Wen
7 CHN Wang Ruixi 0 : 1 CHN Xu Shihan
7 CHN Min Chen 0 : 1 CHN Zha Jintian
7 CHN Zhang Qingyang 0.5 : 0.5 CHN Zheng Wei
7 CHN Liu Xiangbo 0 : 1 CHN Hou Jun
7 CHN Lan Xinlei 0 : 1 CHN Yu Zhenlin
7 CHN Meng Fanchen 0 : 1 CHN Zhu Zhaoyun

Return to the tournament

Return to Games