Zhu Yan - Wang Qingqing


Chinese National Championship 2020, Women Group (online)
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i7 +
CHN Zhu Yan Loss
CHN Wang Qingqing Win
Published by Hao Tianyi at 2022-01-22 18:18:35
R Black Result White
1 CHN Cao Xueyu 1 : 0 CHN Luo Qing
1 CHN Li Shixuan 0 : 1 CHN Yan Yali
1 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Chen Yue
1 CHN Wang Xinyi 0 : 1 CHN Ge Yan
1 CHN Lou Mengchen 0 : 1 CHN Zhao Haixia
1 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Zhang Chunxia
1 CHN Lin Yinqi 0 : 1 CHN Yu Yajun
1 CHN Yin Caiying 1 : 0 CHN Lin Meixia
1 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Xie Chunru
1 CHN Huang Yilin 1 : 0 CHN Xian Yitong
1 CHN Huang Xiangning 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
1 CHN Hu Wanlin 1 : 0 CHN Wu Lina
1 CHN Guan Xinmeng 0 : 1 CHN Weng Qiuping
1 CHN Wen Yongcai 1 : 0 CHN Gong Yixuan
1 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Wang Qingqing
2 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Luo Qing
2 CHN Weng Qiuping 1 : 0 CHN Ge Yan
2 CHN Lin Yinqi 1 : 0 CHN Xian Yitong
2 CHN Xie Chunru 1 : 0 CHN Lin Meixia
2 CHN Huang Xiangning 1 : 0 CHN Wang Xinyi
2 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Guan Xinmeng
2 CHN Li Shixuan 1 : 0 CHN Wu Lina
2 CHN Lou Mengchen 0 : 1 CHN Chen Yue
2 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Zhu Yan
2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Yin Caiying
2 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Zhao Haixia 1 : 0 CHN Huang Yilin
2 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Hu Wanlin
2 CHN Yan Yali 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
2 CHN Cao Xueyu 0 : 1 CHN Wen Yongcai
3 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Ge Yan
3 CHN Lou Mengchen 0 : 1 CHN Wu Lina
3 CHN Wang Xinyi 1 : 0 CHN Lin Meixia
3 CHN Luo Qing 0 : 1 CHN Guan Xinmeng
3 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Yin Caiying
3 CHN Huang Yilin 0 : 1 CHN Zhu Yan
3 CHN Xie Chunru 0 : 1 CHN Huang Xiangning
3 CHN Zhang Chunxia 0 : 1 CHN Hu Wanlin
3 CHN Yan Yali 1 : 0 CHN Gong Yixuan
3 CHN Lin Yinqi 1 : 0 CHN Chen Yue
3 CHN Li Shixuan 0 : 1 CHN Cao Xueyu
3 CHN Wu Zhiqin 1 : 0 CHN Wen Yongcai
3 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Zhao Haixia
3 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Weng Qiuping
3 CHN Cheng Yanzhen 0.5 : 0.5 CHN Yu Yajun
4 CHN Ge Yan 0 : 1 CHN Xian Yitong
4 CHN Lin Meixia 1 : 0 CHN Lou Mengchen
4 CHN Yin Caiying 0 : 1 CHN Li Shixuan
4 CHN Zhang Chunxia 1 : 0 CHN Huang Yilin
4 CHN Xie Chunru 1 : 0 CHN Guan Xinmeng
4 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Wu Lina
4 CHN Chen Yue 1 : 0 CHN Wang Xinyi
4 CHN Zhu Yan 0 : 1 CHN Wang Qingqing
4 CHN Zhao Haixia 1 : 0 CHN Lin Yinqi
4 CHN Wen Yongcai 1 : 0 CHN Hu Wanlin
4 CHN Yan Yali 1 : 0 CHN Cao Xueyu
4 CHN Huang Xiangning 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
4 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Yu Yajun
4 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Wan Junhong
4 CHN Weng Qiuping 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
5 CHN Huang Xiangning 1 : 0 CHN Zhu Yan
5 CHN Yin Caiying 1 : 0 CHN Ge Yan
5 CHN Huang Yilin 0 : 1 CHN Luo Qing
5 CHN Wang Xinyi 0 : 1 CHN Guan Xinmeng
5 CHN Gong Yixuan 1 : 0 CHN Lin Meixia
5 CHN Lin Yinqi 1 : 0 CHN Zhang Chunxia
5 CHN Li Shixuan 1 : 0 CHN Xie Chunru
5 CHN Hu Wanlin 1 : 0 CHN Xian Yitong
5 CHN Weng Qiuping 1 : 0 CHN Chen Yue
5 CHN Cao Xueyu 1 : 0 CHN Wu Lina
5 CHN Wen Yongcai 1 : 0 CHN Zhao Haixia
5 CHN Wang Qingqing 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
5 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Yan Yali
5 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Yu Yajun
5 CHN Liu Xun 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
6 CHN Chen Yue 1 : 0 CHN Xian Yitong
6 CHN Lin Meixia 1 : 0 CHN Ge Yan
6 CHN Wu Lina 1 : 0 CHN Zhu Yan
6 CHN Xie Chunru 0 : 1 CHN Luo Qing
6 CHN Guan Xinmeng 1 : 0 CHN Yin Caiying
6 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Zhang Chunxia
6 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Cao Xueyu
6 CHN Li Shixuan 1 : 0 CHN Zhao Haixia
6 CHN Weng Qiuping 0 : 1 CHN Huang Xiangning
6 CHN Hu Wanlin 0 : 1 CHN Lin Yinqi
6 CHN Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 CHN Liu Xun
6 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Yu Yajun
6 CHN Wen Yongcai 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
6 CHN Yan Yali 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
7 CHN Hu Wanlin 1 : 0 CHN Weng Qiuping
7 CHN Yin Caiying 1 : 0 CHN Wang Xinyi
7 CHN Xie Chunru 1 : 0 CHN Lou Mengchen
7 CHN Gong Yixuan 1 : 0 CHN Xian Yitong
7 CHN Wu Lina 1 : 0 CHN Lin Meixia
7 CHN Huo Jiuxu 1 : 0 CHN Luo Qing
7 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Lin Yinqi
7 CHN Guan Xinmeng 0 : 1 CHN Li Shixuan
7 CHN Cao Xueyu 1 : 0 CHN Zhang Chunxia
7 CHN Chen Yue 0 : 1 CHN Yan Yali
7 CHN Zhao Haixia 0 : 1 CHN Huang Xiangning
7 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Yu Yajun
7 CHN Cheng Yanzhen 1 : 0 CHN Wu Zhiqin
7 CHN Wan Junhong 1 : 0 CHN Wen Yongcai
7 CHN Zhu Yan 1 : 0 CHN Ge Yan

Return to the tournament

Return to Games