Gong Yixuan - Liu Qin


Chinese National Team Championship 2021, Finals (online)
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d8 -
CHN Gong Yixuan Loss
CHN Liu Qin Win
Published by Hao Tianyi at 2022-01-22 15:17:59
R Black Result White
1 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Cao Dong
1 CHN Ge Lingfeng 0 : 1 CHN Xi Zhenyang
1 CHN Chen Xin 0 : 1 CHN Ai Xianping
1 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Cheng Yanzhen
1 CHN Wang Penghao 0 : 1 CHN He Shujun
1 CHN Meng Jiehuan 1 : 0 CHN Wu You
1 CHN Wen Yongcai 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
1 CHN Dong Xinwu 0 : 1 CHN Liu Chao
1 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Huang Jianguang
1 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Li Xiaofang
1 CHN Wu Di 0 : 1 CHN Zhu Kai
1 CHN Li Xiaoqing 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
1 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN Huang Shengming
1 CHN Chen Jing 0.5 : 0.5 CHN Jiang Qiwen
1 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Huang Liqin
1 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Qin
1 CHN Jin Rui 0.5 : 0.5 CHN Cao Xueyu
1 CHN Guo Yukun 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
1 CHN Shi Ling 1 : 0 CHN Zheng Yining
1 CHN Xie Weixiang 1 : 0 CHN Gu Jian
1 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN He Qifa
1 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Liu Xun
1 CHN Zhu Tianyi 0.5 : 0.5 CHN Mao Weiming
1 CHN Yang Tingyu 0.5 : 0.5 CHN Lu Yi
2 CHN Liu Chao 0 : 1 CHN Zhang Jiguo
2 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Liu Qin
2 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Wu You
2 CHN Dong Xinwu 1 : 0 CHN Guo Yukun
2 CHN Gu Jian 0 : 1 CHN Huang Jianguang
2 CHN Li Xiaofang 0 : 1 CHN Wan Junhong
2 CHN Lin Yizhong 0 : 1 CHN He Qifa
2 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Zhu Kai
2 CHN Zheng Yining 1 : 0 CHN Huo Jiuxu
2 CHN Wang Penghao 0 : 1 CHN Chen Xin
2 CHN Zhang Xiaojian 1 : 0 CHN Xie Weixiang
2 CHN Chen Jing 1 : 0 CHN Mao Weiming
2 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Yu Yajun
2 CHN Ai Xianping 0.5 : 0.5 CHN He Shujun
2 CHN Cheng Yanzhen 0 : 1 CHN Wang Qingqing
2 CHN Meng Jiehuan 0 : 1 CHN Cao Dong
2 CHN Xi Zhenyang 1 : 0 CHN Lu Yi
2 CHN Jin Rui 0 : 1 CHN Wu Zhiqin
2 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
2 CHN Lu Hai 1 : 0 CHN Huang Shengming
3 CHN Liu Chao 0.5 : 0.5 CHN Huang Shengming
3 CHN Zhu Kai 1 : 0 CHN Gu Jian
3 CHN Wan Junhong 0.5 : 0.5 CHN Wen Yongcai
3 CHN He Qifa 1 : 0 CHN Dong Xinwu
3 CHN Li Xiaoqing 1 : 0 CHN Liu Qin
3 CHN Ge Lingfeng 1 : 0 CHN Chen Xin
3 CHN Tan Xinlin 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
3 CHN Yu Yajun 0 : 1 CHN Huo Jiuxu
3 CHN Huang Liqin 1 : 0 CHN Huang Jianguang
3 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Wu Di
3 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Xie Weixiang
3 CHN Jin Rui 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
3 CHN Ai Xianping 1 : 0 CHN Xi Zhenyang
3 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Wang Qingqing
3 CHN Cao Dong 1 : 0 CHN Chen Jing
3 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Zhang Jiguo
3 CHN Liu Xun 1 : 0 CHN Zheng Yining
3 CHN Mao Weiming 0 : 1 CHN Meng Jiehuan
3 CHN He Shujun 1 : 0 CHN Lu Yi
4 CHN Huo Jiuxu 0 : 1 CHN Jin Rui
4 CHN Lin Yizhong 1 : 0 CHN Wang Penghao
4 CHN Wu You 0 : 1 CHN Zhu Kai
4 CHN Wen Yongcai 1 : 0 CHN Liu Qin
4 CHN Chen Xin 1 : 0 CHN Dong Xinwu
4 CHN Tan Xinlin 1 : 0 CHN Huang Jianguang
4 CHN Wan Junhong 0 : 1 CHN Li Xiaoqing
4 CHN He Qifa 0 : 1 CHN Ge Lingfeng
4 CHN Huang Liqin 0 : 1 CHN Jiang Qiwen
4 CHN Wu Zhiqin 0 : 1 CHN Zheng Yining
4 CHN Lu Yi 0 : 1 CHN Liu Chao
4 CHN Zhang Xiaojian 0 : 1 CHN Mao Weiming
4 CHN Yu Yajun 1 : 0 CHN Cheng Yanzhen
4 CHN Huang Shengming 0.5 : 0.5 CHN He Shujun
4 CHN Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 CHN Wu Di
4 CHN Zhang Jiguo 0.5 : 0.5 CHN Xi Zhenyang
4 CHN Xie Weixiang 0 : 1 CHN Chen Jing
4 CHN Wang Qingqing 1 : 0 CHN Liu Xun
4 CHN Lu Hai 0.5 : 0.5 CHN Ai Xianping
4 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 CHN Cao Dong
4 CHN Gong Yixuan 0 : 1 CHN Li Xiaofang

Return to the tournament

Return to Games