Cheng Mu-Jung - Liu Yi-Chung


13th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Taraguchi-10 d13 +
TPE Cheng Mu-Jung Win 51min
TPE Liu Yi-Chung Loss 43min
B:345,W:12
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-18 04:36:12

Return to the tournament

Return to Games