Chou Huang Yu-Chien - Lin Huang-Yu


13th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
4 Taraguchi-10 d4 -
TPE Chou Huang Yu-Chien Loss 0min
TPE Lin Huang-Yu Win 0min
B:12,W:345
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-18 04:35:51

Return to the tournament

Return to Games