Chou Huang Yu-Chien - Cheng Mu-Jung


13th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
3 Taraguchi-10 i8 +
TPE Chou Huang Yu-Chien Win 2min
TPE Cheng Mu-Jung Loss 34min
B:24,W:135
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-18 04:34:39

Return to the tournament

Return to Games