Liu Yi-Chung - Chou Huang Yu-Chien


13th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
2 Taraguchi-10 i12 +
TPE Liu Yi-Chung Loss 35min
TPE Chou Huang Yu-Chien Win 44min
B:23,W:145
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-18 04:33:27

Return to the tournament

Return to Games