Yu Tien-Lung - Liu Yi-Chung


13th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Taraguchi-10 d9 +
TPE Yu Tien-Lung Win 44min
TPE Liu Yi-Chung Loss 48min
B:45,W:123
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-18 04:28:44

Return to the tournament

Return to Games