Chen Ko-Han - Chou Huang Yu-Chien


13th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Taraguchi-10 d9 +
TPE Chen Ko-Han Draw 4min
TPE Chou Huang Yu-Chien Draw 0min
B:35,W:124
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-18 04:28:29

Return to the tournament

Return to Games