13th Taiwan Meijinsen Tournament


Place: Taipei, Chinese Taipei

Rule: Taraguchi-10 Rated: Yes

Date: 2021-12-18 - 2021-12-19

See Games (15)

Players: Chen Ko-Han, Cheng Mu-Jung, Chou Huang Yu-Chien, Lin Huang-Yu, Liu Yi-Chung, Yu Tien-Lung


Return to Tournaments