Tsai Chou-Lin - Chen Yu-Chih


2021 GoCafe.Space Cup
R Rule O Swap Alter
5 Taraguchi d2 ---++
TPE Tsai Chou-Lin Draw 1min
TPE Chen Yu-Chih Draw 0min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-07 14:26:23

Return to the tournament

Return to Games