Chen Yu-Chih - Chang Yu-Cheng


2021 GoCafe.Space Cup
R Rule O Swap Alter
1 Taraguchi i1 -----
TPE Chen Yu-Chih Win 15min
TPE Chang Yu-Cheng Loss 12min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-07 12:39:57

Return to the tournament

Return to Games