Chou Huang Yu-Chien - Lin Huang-Yu


13th Taiwan Meijinsen Qualification
R Rule O Swap Alter
4 Taraguchi-10 d9 -
TPE Chou Huang Yu-Chien Loss
TPE Lin Huang-Yu Win
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-06 14:50:08

Return to the tournament

Return to Games