Liu Yi-Chung - Lin Huang-Yu


13th Taiwan Meijinsen Qualification
R Rule O Swap Alter
3 Taraguchi-10 d3 +
TPE Liu Yi-Chung Loss
TPE Lin Huang-Yu Win
Published by Lin Shu-Hsuan at 2021-12-06 14:37:15

Return to the tournament

Return to Games