The tournament of Arkhangelsk region, group C,G


Place: Podyuga, Russian Renju Association

Rule: Taraguchi-10 Rated: Yes

Date: 2021-10-01 - 2021-10-03

See Games (109)

Players: Anastasja Buslakova, Darya Buslakova, Egor Fokichev, Anna Fokicheva, Radion Garmanov, Konstantin Kazantsev, Kirill Kozhemjakin, Elena Minkina, Yuliya Minkina, Mikhail Nikolaev, Pavel Noskov, Maxim Orlov, Denis Ozerov, Stepan Pakholkov, Andrey Parshenok, Egor Pavlovskiy, Andrei Prokopyev, Anastasia Simanovskaia, Andrei Sokolov, Veronika Sokolova, Maksim Startsev, Egor Stoyanov, Alisa Stulova, Dmitrii Vereshagin, Yulia Vostriakova, Nataliya Zvezdina


Return to Tournaments