Tian Hanfa - Xiao Yikang


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
A5 Yamaguchi d11 - 10
CHN Tian Hanfa Loss
CHN Xiao Yikang Win
Published by Sun Lijing at 2022-05-20 07:49:40

Return to the tournament

Return to Games