Fan Weichen - Yuan Ruihong


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
B5 RIF d3 -
CHN Fan Weichen Win
CHN Yuan Ruihong Loss
Published by Sun Lijing at 2022-02-19 07:57:55

Return to the tournament

Return to Games