Shi Junfan - Fan Weichen


2021 Beijing Autumn Tournament
R Rule O Swap Alter
B3 RIF d11 -
CHN Shi Junfan Win
CHN Fan Weichen Loss
Published by Sun Lijing at 2022-02-19 07:31:37

Return to the tournament

Return to Games